Skip to main content

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sinodi läkitus

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sinodi läkitus

Märtsi lõpus toimus Moskvas Üleilmse Vene Rahvusliku Kogu koosolek, mille otsused leidsid suurt vastukaja Eesti ühiskonnas. Üldsuse muret mõistes pöördub MPEÕK Sinod oma kirikute koguduseliikmete ja kõigi nende poole, keda huvitab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku seisukoht.

Vene Rahvuslik Kogu on teise riigi valitsusväline ühendus, mille otsused ei ole vaatamata Vene Õigeusu Kiriku esindajate osalusele kuidagi seotud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga. Korduvalt oleme Sinodi avaldustes osutanud meie Kiriku iseseisvusele “kirikut puudutavais majandus-, haldus-, haridus- ja ühiskondlikes küsimustes” (Tomos 1920). Me ei tunnista Rahvusliku kogu lõppdokumenti, kuna see ei vasta meie meelest Evangeeliumi õpetuse vaimule.

MPEÕK koguduseliikmed, Eesti kodanikud ja elanikud, austavad ja armastavad sügavalt oma maa kultuuri, kombeid ja traditsioone ning näevad end osana Eesti ühiskonnast. “Vene maailma” (russki mir) ideest on saanud Evangeeliumi õpetuse aseaine ja kristlastena ei saa me seda aktsepteerida. Kirik on kutsutud kuulutama rahu ja ühtsust Kristuses. Just selline sõnum kõlab igapäevaselt meie kirikutes. Tänu sellele on eri rahvusest, erinevate vaadete ja veendumustega inimestel võimalik osaleda jumalateenistusel ning leida vaimulikku tuge ja lohutust.

Kutsume kõiki MPEÕK usklikke üles palvetama meie iseseisva Eesti kõigi inimeste rahu ja turvalisuse eest.

+ Eugeni, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, MPEÕK Sinodi esimees
+ Laatsarus, Narva ja Peipsiveere piiskop
+ Sergi, Maardu piiskop, Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop
+ Daniel, Tartu piiskop, Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop
Ülempreester Oleg Vrona
Ülempreester Vitali Gavrilov
Ülempreester Andrei Vassiljev
Sergei Männik
Oleg Burdeinõi

Tallinnas, 2. aprillil 2024. aastal